Επώδυνο Ισχίο

  • Οστεοαρθρίτιδα (εκφυλιστική, μετατραυματική)

  • Κάταγμα (διατροχαντήριο, υποκεφαλικό, λεκάνης)

  • Άσηπτη νέκρωση μηριαίας κεφαλής (AVN)

  • Παροδική οστεοπόρωση

  • Εξάρθρημα ισχίου

  • Μηριαιοκοτυλιαία πρόσκρουση (F.A.I.)

  • Τροχαντηρίτιδα

  • Σύνδρομο απιοειδούς

  • Σύνδρομο λαγονοψοΐτη

  • Υμενίτιδα