Παθήσεις αγκώνος

  • Κατάγματα

  • Εξαρθρήματα 

  • Ορογονοθυλακίτιδα ωλεκράνου

  • Έξω επικονδυλίτιδα (tennis elbow)

  • Έσω επικονδυλίτιδα (golfer elbow)

  • Επώδυνος πρηνισμός

  • Ωλένια νευρίτιδα